Wprowadzenie do metody Scholtena

Cykl szkoleń online wprowadzający do metody Jana Scholtena dostępny w formie archiwalnej z możliwością wielokrotnego oglądania

1. Wprowadzenie do metody - układ okresowy pierwiastków
2. System Roślin - kolejny przełom w homeopatii
3. System Roślin c.d. - dwie liczby kodu: faza i subfaza
4. System Roślin c.d. - ostatnia liczba kodu-stadium

Więcej »

Dostęp do wersji archiwalnych

Tym z Państwa, którzy uczestniczyli w zajęciach ONLINE oraz tym, którzy wykupili dostęp do lekcji jako archiwalnych gwarantujemy możliwość wielokrotnego odtwarzania lekcji przez okres minimum 1 roku do daty zapłaty. 

Szkolenia archiwalne

1. Wprowadzenie do metody Scholtena / układ okresowy pierwiastków

1. Wprowadzenie do metody Scholtena / układ okresowy pierwiastków

a) Jan Scholten, jego wkład w homeopatię na świecie,
b) tablica pierwiastków: tematy rzędów i stadiów
c) omówienie krótkiego przypadku
d) pytania

Więcej »
2. System Roślin - kolejny przełom w homeopatii

2. System Roślin - kolejny przełom w homeopatii

a) ewolucja roślin a system kodu umożliwiający znalezienie leku
b) omówienie pierwszych trzech liczb kodu
c) przypadek z omówieniem
d) pytania

Więcej »
3. System Roślin - faza i subfaza

3. System Roślin - faza i subfaza

a) kolejne dwie liczby kodu: faza i subfaza
b) pytania

Więcej »
4. System Roślin - stadia

4. System Roślin - stadia

a) ostatnia liczba kodu - stadium
b) podsumowanie / książki i strony internetowe
c) omówienie z analizą ciekawego przypadku

Więcej »

Nota prawna

Odpowiedzialność prowadzącego szkolenia, w związku z korzystaniem przez uczestnika samodzielnie z treści szkoleń bez specjalistycznej konsultacji lub wiedzy medycznej jest całkowicie wyłączona. 

Osoba  biorąca czynny udział w szkoleniu, czyli zadająca pytania w czasie lekcji na żywo poprzez użycie swojej kamery i mikrofonu - zgadza się na udostępnienie swojego wizerunku w materiale archiwalnym z lekcji.