Nagrania archiwalne

1. Wprowadzenie do metody Scholtena / układ okresowy pierwiastków

1. Wprowadzenie do metody Scholtena / układ okresowy pierwiastków

a) Jan Scholten, jego wkład w homeopatię na świecie,
b) tablica pierwiastków: tematy rzędów i stadiów
c) omówienie krótkiego przypadku
d) pytania
Czas

Więcej »
2. System Roślin - kolejny przełom w homeopatii

2. System Roślin - kolejny przełom w homeopatii

a) ewolucja roślin a system kodu umożliwiający znalezienie leku
b) omówienie pierwszych trzech liczb kodu
c) przypadek z omówieniem
d) pytania
Czas trwania: ok. 120 min

Więcej »
3. System Roślin - faza i subfaza

3. System Roślin - faza i subfaza

a) kolejne dwie liczby kodu: faza i subfaza
b) pytania
Cena dostępu do nagrania: 50zł
Czas trwania: ok 120 min Linki wspomniane w nagraniu:
 - Qjure - wyszukiwanie zagadnień

Więcej »
4. System Roślin - stadia

4. System Roślin - stadia

a) ostatnia liczba kodu - stadium
b) podsumowanie / książki i strony internetowe
c) omówienie z analizą ciekawego przypadku
Czas trwania: 120 min Linki wspomniane w nagraniu:

Więcej »
1. Minerały

1. Minerały

nagranie archiwalne - leki mineralne - ogólna charakterystyka pacjentów
- leki z pojedynczych pierwiastków
- sole (tematy/ rozpoznawanie )
- kwasy (tematy/ rozpoznawanie)

Więcej »
2. Rośliny

2. Rośliny

nagranie archiwalne - leki roślinne  - ogólna charakterystyka pacjentów
- 2 największe współczesne systemy pozwalające różnicować poszczególne grupy roślin

Więcej »
3. Zwierzęta

3. Zwierzęta

nagranie archiwalne - leki zwierzęce - ogólna charakterystyka pacjentów
- ptaki ogólna charakterystyka
- ssaki ogólna charakterystyka
- gady ogólna

Więcej »
4. Podsumowanie

4. Podsumowanie

Nagranie archiwalne - podsumowanie wiedzy o pacjentach z omówionych królestw
- ćwiczenia warsztatowe
- krótkie przypadki z próbą przypisania do królestw
-

Więcej »