4. System Roślin - stadia

a) ostatnia liczba kodu - stadium
b) podsumowanie / książki i strony internetowe
c) omówienie z analizą ciekawego przypadku


Cena dostępu do nagrania: 50zł
Czas trwania: 120 min

Linki wspomniane w nagraniu:
 - Qjure - wyszukiwanie zagadnień
 - przydatna strona Olgi Fatuła 

Link do archiwum

Dostęp do wersji archiwalnych

Tym z Państwa, którzy uczestniczyli w zajęciach ONLINE oraz tym, którzy wykupili dostęp do lekcji jako archiwalnych gwarantujemy możliwość wielokrotnego odtwarzania lekcji przez okres minimum 1 roku do daty zapłaty. 
System Roślin - stadia

Nota prawna

Odpowiedzialność prowadzącego szkolenia, w związku z korzystaniem przez uczestnika samodzielnie z treści szkoleń bez specjalistycznej konsultacji lub wiedzy medycznej jest całkowicie wyłączona. 

Osoba  biorąca czynny udział w szkoleniu, czyli zadająca pytania w czasie lekcji na żywo poprzez użycie swojej kamery i mikrofonu - zgadza się na udostępnienie swojego wizerunku w materiale archiwalnym z lekcji.