1. Wprowadzenie do metody Scholtena / układ okresowy pierwiastków

a) Jan Scholten, jego wkład w homeopatię na świecie,
b) tablica pierwiastków: tematy rzędów i stadiów
c) omówienie krótkiego przypadku
d) pytania


Cena dostępu do nagrania: 50zł
Czas trwania: ok. 120 min

Linki wspomniane w nagraniu:
 - Qjure - wyszukiwanie zagadnień
 - Układ okresowy pierwiastków w homeopatii - seria srebra - Welte U 

Link do archiwum

Dostęp do wersji archiwalnych

Tym z Państwa, którzy uczestniczyli w zajęciach ONLINE oraz tym, którzy wykupili dostęp do lekcji jako archiwalnych gwarantujemy możliwość wielokrotnego odtwarzania lekcji przez okres minimum 1 roku do daty zapłaty. 

Wprowadzenie do metody Scholtena / układ okresowy pierwiastków

Nota prawna

Odpowiedzialność prowadzącego szkolenia, w związku z korzystaniem przez uczestnika samodzielnie z treści szkoleń bez specjalistycznej konsultacji lub wiedzy medycznej jest całkowicie wyłączona. 

Osoba  biorąca czynny udział w szkoleniu, czyli zadająca pytania w czasie lekcji na żywo poprzez użycie swojej kamery i mikrofonu - zgadza się na udostępnienie swojego wizerunku w materiale archiwalnym z lekcji.