Rozróżnianie królestw w homeopatii

czyli jak rozpoznać, czy nasz pacjent potrzebuje leku mineralnego, roślinnego, czy zwierzęcego.

Rozróżnienia królestw najlepiej dokonać na początku analizy przypadku, zapobiega to „zabrnięciu w ślepą uliczkę”.

Więcej »

Królestwa minerałów, roślin i zwierząt

Pomaga nam w tym obserwacja pacjenta, jego sposóbu bycia, zachowania, gestów, ubioru (w tym biżuteria, tatuaże). A także hobby, cele, problemy, lęki, blokady, czyli cały wywiad homeopatyczny mówi nam dokładnie a źródle leku jaki jest potrzebny.
Wiemy jak prezentują się pacjenci „mineralni”, jakie jest ich widzenie świata, jakie tematy i słowa kluczowe pojawiają się w wywiadzie, a jak ma się to w przypadku pacjentów roślinnych i
zwierzęcych.
Jest to najbardziej podstawowa wiedza w homeopatii, niezależnie od metody jaką się pracuje, najbardziej posuwa nas do przodu w znalezieniu właściwego leku. Wiedza ta ciągle się rozwija i
nieustannie się uczymy, ponieważ nowe grupy zostają opisane, np. różnicujemy już cechy w obrębie motyli, ważek itd. W obrębie ssaków wiemy jak róznicować np. wielkie koty od naczelnych itp. Oprócz wymienionych 3 głównych królestw, używamy również leków z grzybów, grupy nozodów, i innych substancji, określanych często jako niesklasyfikowane, ale tu zostaną one pominięte (może być to tematem osobnego szkolenia).

1. MINERAŁY 2. ROŚLINY 3. ZWIERZĘTA 4. PODSUMOWANIE

1. Minerały

1. Minerały

nagranie archiwalne - leki mineralne - ogólna charakterystyka pacjentów
- leki z pojedynczych pierwiastków
- sole (tematy/ rozpoznawanie )
- kwasy (tematy/ rozpoznawanie)
- różnicowanie z królestwem roślin (leki mineralne, które mogą przypominać roślinne) Czas trwania: ok. 90 min

Więcej »
2. Rośliny

2. Rośliny

nagranie archiwalne - leki roślinne  - ogólna charakterystyka pacjentów
- 2 największe współczesne systemy pozwalające różnicować poszczególne grupy roślin
- różnicowanie z królestwem zwierząt (leki roślinne, które mogą przypominać zwierzęce) Czas trwania: ok. 90 min Linki, prezentowane w czasie lekcji: Film: "

Więcej »
3. Zwierzęta

3. Zwierzęta

nagranie archiwalne - leki zwierzęce - ogólna charakterystyka pacjentów
- ptaki ogólna charakterystyka
- ssaki ogólna charakterystyka
- gady ogólna charakterystyka
Czas trwania: ok. 120 min W czasie lekcji wykorzystano: Kobieta ... Kwintet

Więcej »
4. Podsumowanie

4. Podsumowanie

Nagranie archiwalne - podsumowanie wiedzy o pacjentach z omówionych królestw
- ćwiczenia warsztatowe
- krótkie przypadki z próbą przypisania do królestw
- pytania i dyskusja
Czas trwania: ok. 120 min

Więcej »

W pakiecie taniej

Nota prawna

Odpowiedzialność prowadzącego szkolenia, w związku z korzystaniem przez uczestnika samodzielnie z treści szkoleń bez specjalistycznej konsultacji lub wiedzy medycznej jest całkowicie wyłączona. 

Osoba  biorąca czynny udział w szkoleniu, czyli zadająca pytania w czasie lekcji na żywo poprzez użycie swojej kamery i mikrofonu - zgadza się na udostępnienie swojego wizerunku w materiale archiwalnym z lekcji.