3. Zwierzęta

nagranie archiwalne

- leki zwierzęce - ogólna charakterystyka pacjentów
- ptaki ogólna charakterystyka
- ssaki ogólna charakterystyka
- gady ogólna charakterystyka


Cena dostępu do nagrania: 50zł
Czas trwania: ok. 120 min

W czasie lekcji wykorzystano:

Link do archiwum

Nota prawna

Odpowiedzialność prowadzącego szkolenia, w związku z korzystaniem przez uczestnika samodzielnie z treści szkoleń bez specjalistycznej konsultacji lub wiedzy medycznej jest całkowicie wyłączona. 

Osoba  biorąca czynny udział w szkoleniu, czyli zadająca pytania w czasie lekcji na żywo poprzez użycie swojej kamery i mikrofonu - zgadza się na udostępnienie swojego wizerunku w materiale archiwalnym z lekcji.