1. Minerały

nagranie archiwalne

- leki mineralne - ogólna charakterystyka pacjentów
- leki z pojedynczych pierwiastków
- sole (tematy/ rozpoznawanie )
- kwasy (tematy/ rozpoznawanie)
- różnicowanie z królestwem roślin (leki mineralne, które mogą przypominać roślinne)

 

Cena dostępu do nagrania: 50zł
Czas trwania: ok. 90 min

Link do archiwum

Nota prawna

Odpowiedzialność prowadzącego szkolenia, w związku z korzystaniem przez uczestnika samodzielnie z treści szkoleń bez specjalistycznej konsultacji lub wiedzy medycznej jest całkowicie wyłączona. 

Osoba  biorąca czynny udział w szkoleniu, czyli zadająca pytania w czasie lekcji na żywo poprzez użycie swojej kamery i mikrofonu - zgadza się na udostępnienie swojego wizerunku w materiale archiwalnym z lekcji.