4. Podsumowanie

Nagranie archiwalne

- podsumowanie wiedzy o pacjentach z omówionych królestw
- ćwiczenia warsztatowe
- krótkie przypadki z próbą przypisania do królestw
- pytania i dyskusja


Cena dostępu do nagrania: 50zł
Czas trwania: ok. 120 min

Link do archiwum

Nota prawna

Odpowiedzialność prowadzącego szkolenia, w związku z korzystaniem przez uczestnika samodzielnie z treści szkoleń bez specjalistycznej konsultacji lub wiedzy medycznej jest całkowicie wyłączona. 

Osoba  biorąca czynny udział w szkoleniu, czyli zadająca pytania w czasie lekcji na żywo poprzez użycie swojej kamery i mikrofonu - zgadza się na udostępnienie swojego wizerunku w materiale archiwalnym z lekcji.