2. Rośliny

nagranie archiwalne

- leki roślinne  - ogólna charakterystyka pacjentów
- 2 największe współczesne systemy pozwalające różnicować poszczególne grupy roślin
- różnicowanie z królestwem zwierząt (leki roślinne, które mogą przypominać zwierzęce)


Cena dostępu do nagrania: 50zł
Czas trwania: ok. 90 min

Linki, prezentowane w czasie lekcji:

Link do archiwum

Nota prawna

Odpowiedzialność prowadzącego szkolenia, w związku z korzystaniem przez uczestnika samodzielnie z treści szkoleń bez specjalistycznej konsultacji lub wiedzy medycznej jest całkowicie wyłączona. 

Osoba  biorąca czynny udział w szkoleniu, czyli zadająca pytania w czasie lekcji na żywo poprzez użycie swojej kamery i mikrofonu - zgadza się na udostępnienie swojego wizerunku w materiale archiwalnym z lekcji.